Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na Facebooku oraz w komunikatorze kontaktowym jest firma Agata Jaskólska Interim Management z siedzibą w Krakowie (30-383), ul. Obozowa 42/8. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@ajaskolska.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualne zawarcie umowy i kontakt związany z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w przypadku zawarcia umowy- realizacja umowy.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi bądź w przypadku zawarcia umowy do przez okres określony przepisami podatkowymi. Dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z administratorem w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Shopping Basket