demo-attachment-44-Group_7543

INTERIM MANAGER W BRANŻY MEDYCZNEJ I BEAUTY

"Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni."

Arystoteles Onassis

INTERIM MANAGER W BRANŻY MEDYCZNEJ I BEAUTY

demo-attachment-44-Group_7543

"Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni."

 

Arystoteles Onassis

OBSZARY WSPARCIA KLIENTA
W ZARZĄDZANIU KLINIKĄ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, CENTRUM MEDYCZNYM, DZIENNYM SPA

Zarządzanie strategiczne

Opracowywanie i zarządzanie strategią firmy, tworzenie i realizowanie strategii budżetu i sprzedaży usług/produktów firmy zgodnie z jej misją i wyznaczonymi celami, wprowadzanie nowych usług/produktów na rynek, wsparcie w realizacji planów sprzedażowych, inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji zysków, pozyskiwanie partnerów, sponsorów oraz klientów.

Zarządzanie marketingiem i PR

Tworzenie strategii marketingowych, kampanie outdoorowe, reklama w radio/TV, prasa, budowanie PR w mediach, projektowanie i wdrażanie materiałów promocyjno - reklamowych, wsparcie w prowadzeniu social media, tworzenie i analiza strategii SEO, organizacja konferencji promocyjnych i wizerunkowych.

Zarządzanie personelem

Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarządzanie zespołem zadaniowym (planowanie organizowanie motywowanie i kontrolowanie), coaching i rozwój osobisty dyrektorów i sprzedawców, motywowanie, ocenianie, prowadzenie rekrutacji i negocjacje warunków pracy i płacy.

Negocjacje w biznesie

Negocjacje handlowe: zarządzanie procesem negocjacji, tworzenie profilu negocjatora, budowanie zespołu negocjacyjnego, strategie negocjacyjne i techniki sprzedaży, szkolenia z technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta.

Szkolenia

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej: umiejętność komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz wspieranie rozwoju osobistego: asertywność, radzenie sobie ze stresem, planowanie i organizacja czasu, kreatywność, inteligencja emocjonalna, profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne.

Doradztwo finansowe

Zarządzanie finansami firmy, optymalizacja kosztów, tworzenie prognoz finansowych i biznes planów, negocjacje z instytucjami finansowymi, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, pomoc prawna.

Konsultacje

350 zł

za  1 godzinę


Konsultacje z zakresu doradztwa biznesowego

Czas trwania jednej konsultacji:
60 minut

zapytaj

Kontrakt managerski

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

WYCENA INDYWIDUALNA

 

Kontrakt managerski ustalany jest
indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta

 

Czas trwania kontraktu managerskiego:
od 6 do 12 miesięcy

zapytaj

Szkolenia

WYCENA INDYWIDUALNA

 

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej:
Umiejętność komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji

 

Wspieranie rozwoju osobistego

zapytaj

KILKA SŁÓW

O MNIE

Dr n. ekonom. Agata Jaskólska, absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W roku 2003 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku Zarządzanie i Marketing, obroniłam tytuł licencjata. Temat obronionej pracy: „Techniki wywierania wpływu na zachowania społeczne człowieka w świetle komunikowania interpersonalnego”.

W roku 2005 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku Zarządzanie Kadrami obroniłam tytuł magistra. Tytuł mojej pracy: „Techniki negocjacyjne. Wpływ płci na wybór technik negocjacyjnych.”

W roku 2015 na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniłam tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Tematem rozprawy doktorskiej było: „Zarządzanie procesem negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań.”

W latach od 2008 do 2011 zdobyłam wiele cennego doświadczenia pełniąc funkcję – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów.

Od roku 2005 nieprzerwanie pracuję w branży medycznej i medycyny estetycznej.

 

Swoje zawodowe doświadczenie zdobywałam w międzynarodowych korporacjach. Pracowałam dla: Galderma, L'oreal, Shering-Plough, Q-Med. W tym czasie uczestniczyłam w kilkudziesięciu wysoko specjalistycznych szkoleniach, takich jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje w biznesie, profesjonalna sprzedaż i inne.

 

Od roku 2013, przez 3 lata zajmowałam stanowisko dyrektora generalnego w firmie Bona Dea Klinika Medycyny i Ginekologii Estetycznej z siedzibą w Krakowie. W moich kompetencjach było tworzenie strategii firmy i zarządzania całym zespołem. Ponadto budowałam taktykę marketingową w mediach i prowadziłam negocjacje handlowe. W moich obowiązkach miałam zapisane także zarządzanie finansami firmy Bona Dea. W roku 2017 założyłam własną firmę – "dr Agata Jaskólska Interim Management".

Teraz doradzam w small businessie Polski południowej. Pracuję dla firm będących w fazie tworzenia i rozwoju, lub dla tych firm, które potrzebują restrukturyzacji - bo słabiej radzą sobie na rynku.

 

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę, obserwuję nowe trendy w zarządzaniu i staram się je aplikować „moim” firmom. W dalszym ciągu prowadzę działalność naukową. Jestem autorką publikacji „Negocjacje biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań" w kwartalniku Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.

W pracy cenię profesjonalizm i ludzi wytrwałe dążących do celu. Dla mnie, liczy się zawsze końcowy efekt, jednak nie za każdą cenę. Osiągnięty cel, to za każdym razem ogromna satysfakcja i jednocześnie nowe doświadczenie. Nie zniechęcam się jeżeli droga do celu jest wyboista. To raczej jeszcze bardziej mnie motywuje.

 

Mam czas wolny, to gram w ulubionego squasha.

Kocham taniec, polskie kino i teatr współczesny.

KLIENCI
CHCESZ ZMIENIĆ SWOJĄ FIRMĘ?
SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na Facebooku oraz w komunikatorze kontaktowym jest firma Agata Jaskólska Interim Management z siedzibą w Krakowie (30-383), ul. Obozowa 42/8. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@ajaskolska.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualne zawarcie umowy i kontakt związany z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w przypadku zawarcia umowy- realizacja umowy. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi bądź w przypadku zawarcia umowy do przez okres określony przepisami podatkowymi. Dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z administratorem w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

FORMULARZ KONTAKTOWY