INTERIM MANAGER W BRANŻY BEAUTY

"Sekretem biznesu jest wiedzieć to,
czego nie wiedzą inni."

Arystoteles Onassis

KILKA SŁÓW
O MNIE


Dr n. ekonom. Agata Jaskólska, absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W roku 2003 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku Zarządzanie i Marketing, obroniłam tytuł licencjata. Temat obronionej pracy: „Techniki wywierania wpływu na zachowania społeczne człowieka w świetle komunikowania interpersonalnego”.
W roku 2005 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku Zarządzanie Kadrami obroniłam tytuł magistra. Tytuł mojej pracy: „Techniki negocjacyjne. Wpływ płci na wybór technik negocjacyjnych.”
W roku 2015 na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniłam tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Tematem rozprawy doktorskiej było: „Zarządzanie procesem negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań.”
W latach od 2008 do 2011 zdobyłam wiele cennego doświadczenia pełniąc funkcję - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów.

Od roku 2005 nieprzerwanie pracuję w branży medycznej i medycyny estetycznej.

Swoje zawodowe doświadczenie zdobywałam w międzynarodowych korporacjach. Pracowałam dla: Galderma, L'oreal, Shering-Plough, Q-Med. W tym czasie uczestniczyłam w kilkudziesięciu wysoko specjalistycznych szkoleniach, takich jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje w biznesie, profesjonalna sprzedaż i inne.

Od roku 2013, przez 3 lata zajmowałam stanowisko dyrektora generalnego w firmie Bona Dea Klinika Medycyny i Ginekologii Estetycznej z siedzibą w Krakowie.
W moich kompetencjach było tworzenie strategii firmy i zarządzania całym zespołem. Ponadto budowałam taktykę marketingową w mediach i prowadziłam negocjacje handlowe. W moich obowiązkach miałam zapisane także zarządzanie finansami firmy Bona Dea.

W roku 2017 założyłam własną firmę – "dr Agata Jaskólska Interim Management".

Teraz doradzam w small businessie Polski południowej.
Pracuję dla firm będących w fazie tworzenia i rozwoju, lub dla tych firm, które potrzebują restrukturyzacji - bo słabiej radzą sobie na rynku.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę, obserwuję nowe trendy w zarządzaniu i staram się je aplikować „moim” firmom. W dalszym ciągu prowadzę działalność naukową. Jestem autorką publikacji „Negocjacje biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań" w kwartalniku Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.

W pracy cenię profesjonalizm i ludzi wytrwałe dążących do celu. Dla mnie, liczy się zawsze końcowy efekt, jednak nie za każdą cenę. Osiągnięty cel, to za każdym razem ogromna satysfakcja i jednocześnie nowe doświadczenie. Nie zniechęcam się jeżeli droga do celu jest wyboista. To raczej jeszcze bardziej mnie motywuje.

Mam czas wolny, to gram w ulubionego squasha.
Kocham taniec, polskie kino i teatr współczesny.

OBSZARY WSPARCIA KLIENTA
W ZARZĄDZANIU KLINIKĄ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, CENTRUM MEDYCZNYM, DZIENNYM SPA


Zarządzanie strategiczne

Opracowywanie i zarządzanie strategią firmy, tworzenie i realizowanie strategii budżetu i sprzedaży usług/produktów firmy zgodnie z jej misją i wyznaczonymi celami, wprowadzanie nowych usług/produktów na rynek, wsparcie w realizacji planów sprzedażowych, inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji zysków, pozyskiwanie partnerów, sponsorów oraz klientów.

Zarządzanie marketingiem i PR

Tworzenie strategii marketingowych, kampanie outdoorowe, reklama w radio/TV, prasa, budowanie PR w mediach, projektowanie i wdrażanie materiałów promocyjno - reklamowych, wsparcie w prowadzeniu social media, tworzenie i analiza strategii SEO, organizacja konferencji promocyjnych i wizerunkowych.

Zarządzanie personelem

Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarządzanie zespołem zadaniowym (planowanie organizowanie motywowanie i kontrolowanie), coaching i rozwój osobisty dyrektorów i sprzedawców, motywowanie, ocenianie, prowadzenie rekrutacji i negocjacje warunków pracy i płacy.

Negocjacje w biznesie

Negocjacje handlowe: zarządzanie procesem negocjacji, tworzenie profilu negocjatora, budowanie zespołu negocjacyjnego, strategie negocjacyjne i techniki sprzedaży, szkolenia z technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta.

Szkolenia

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej: umiejętność komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz wspieranie rozwoju osobistego: asertywność, radzenie sobie ze stresem, planowanie i organizacja czasu, kreatywność, inteligencja emocjonalna, profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne.

Doradztwo finansowe

Zarządzanie finansami firmy, optymalizacja kosztów, tworzenie prognoz finansowych i biznes planów, negocjacje z instytucjami finansowymi, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, pomoc prawna.

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

KLIENCI


CHCESZ ZMIENIĆ SWOJĄ FIRMĘ?
SKONTAKTUJ SIĘ!


FORMULARZ KONTAKTOWY


    Administratorem Twoich danych osobowych podanych na Facebooku oraz w komunikatorze kontaktowym jest firma Agata Jaskólska Interim Management z siedzibą w Krakowie (30-383), ul. Obozowa 42/8. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@ajaskolska.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualne zawarcie umowy i kontakt związany z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w przypadku zawarcia umowy- realizacja umowy. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi bądź w przypadku zawarcia umowy do przez okres określony przepisami podatkowymi. Dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z administratorem w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

    Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close